Ontdubbelen

Waarom ontdubbelen

Dubbele records zijn de oorzaak voor diverse problemen in je database, zoals dubbele verzendingen, verkeerde afmeldprocessen, foutieve selecties en irritatie bij je klant. Daarnaast zal dubbel verzenden de reputatie bij e-mail providers negatief beïnvloeden. Een schone database is dus van groot belang!

Dubbelen vinden

Bij het ontdubbelen door e-Village wordt als eerste stap een uniek veld gekozen. Dit veld, of combinatie van velden, (bijv. e-mailadres) bepaalt welke records de dubbelen zijn.

Leidend record bepaalt

Vervolgens wordt het leidende klantrecord bepaald en de volgorde waarin de dubbele records worden samengevoegd. Dit gebeurt met behulp van het veld welke de aanmaak- of bijwerkdatum bevat van het klantrecord. Voor de volgorde van samenvoegen (sortering) kan gekozen worden voor oplopend of aflopend.

Stel dat gekozen wordt voor het veld bijwerkdatum en "aflopend" gesorteerd, dan komt het laatst bijgewerkte klantrecord bovenaan in de selectie en daaronder aflopend de records met een oudere bijwerkdatum. Het klantrecord met de oudste bijwerkdatum staat dus onderaan.

Het bovenste klantrecord bevat de leidende klantgegevens en in de bovenstaande volgorde zal de procedure door de dubbele records lopen. Per veld wordt gecontroleerd of het leidende klantrecord gegevens bevat; is het veld leeg dan wordt deze aangevuld met gegevens uit (een van de) dubbele records.

Wat wordt er samengevoegd

De volgende gegevens worden per klantrecord samengevoegd:

  • Klantvelden
  • Klantoptie velden
  • Campagne velden
  • Groepskoppelingen
  • Campagne lidmaatschappen
  • Tags en bijbehorende waarden
  • Geschiedenis

Als gebruik gemaakt wordt van het datamodel dan worden alle gerelateerde records aan het leidende record gekoppeld. De data in het datamodel wordt niet ontdubbelt.

Back-up

Uiteraard is het ontdubbelen van een database nooit zonder risico's, daarom wordt voorafgaand aan de werkzaamheden een extra backup gemaakt door e-Village.

Deze data is beperkt actueel waardoor het belangrijk is om direct na oplevering de resultaten te verifiëren. Hiervoor levert eVillage in de filemanager een lijst op met verwijderde klantrecords. Daarnaast bestaat het risico dat online versies van oude verzendingen, verminderd werken.

Wat geef je aan ons door?

Om de ontdubbeling goed te kunnen uitvoeren, hebben we een aantal gegevens nodig:

  • Welke portal en brand(s) wil je ontdubbelen?
  • Op welk veld(en) moet worden ontdubbeld?
  • Welk veld bepaalde de volgorde? Wat is de volgorde, oplopend of aflopend?
mg-8143-1.jpg

Meer weten over Clang?

Neem contact op met Steffen Kemme (Support Engineer) via:

Terug