Activiteiten Export

Clang beschikt standaard over een aantal mogelijkheden om klant-gegevens geautomatiseerd uit te wisselen. Naast dit synchroniseren van klantgegevens, is het in een groeiend aantal gevallen ook gewenst om meer klantgedrag in Clang uit te wisselen..

Waarom activiteiten exporteren?

Wanneer er bijvoorbeeld geautomatiseerde koppelingen zijn tussen Clang en datawarehouses of CRM-systemen, is het van toegevoegde waarde wanneer e-mails, opens, clicks, bounces en complaints vanuit Clang teruggekoppeld worden, zodat inzichtelijk wordt wat de activiteit van een klant op de e-mail is geweest. Op basis van deze gegevens kun je bijvoorbeeld met dynamische content gaan werken, een re-activatiecampagne starten of cross- en upselling campagnes inzetten. Haal meer uit je e-mailmarketing.

Data uit Clang

De activiteiten export maakt dagelijks een tweetal bestanden in Clang aan. Een bestand voor broadcasts (verzendingen) en een bestand voor activiteiten. Met een export worden deze twee bestanden op een SFTP-server geplaatst.

De activiteiten-export: inzicht per klant

Het activiteiten-bestand laat per klant zien welke e-mailings zijn ontvangen en wat hiermee is gedaan (opens, clicks etc.). De e-mailings worden aangeduid met een unieke code. De export bevat standaard de volgende velden:

 • Broadcastid: Het unieke ID van de verzending.
 • Customerid: Het unieke ID voor een klantrecord in Clang.
 • Extern klantnummer: Het externe klantnummer van een klant.
 • E-mailadres: Het e-mailadres van de klant.
 • Activiteit: Het type activiteit, de types zijn eveneens in dit document gedefinieerd.
 • Activiteitdatum: De datum en tijd van de activiteit in ISO- 8601formaat: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.
 • Beschrijving activiteit: Aanvullende informatie voor specifieke types, zie hiervoor de type definitie.

De broadcast-export: inzicht per verzending

Voor meer informatie over de verzending, ga je naar het 'broadcast'- bestand. Dit bestand geeft per code aan om welke e-mailing of campagne het gaat. De export bevat alle verzendingen welke zijn uitgevoerd in de gestelde periode en de verzendingen waarop binnen de gestelde periode een klantactiviteit binnen is gekomen. De volgende velden zijn standaard:

 • Broadcastid: Het unieke ID van de e-mailing.
 • Broadcast type: Het type broadcast, dit kan zijn: SINGLE, CAMPAIGN, QUICKMAIL, SPLITRUN, etc.
 • Beschrijving: De naam/beschrijving van de campagne, Quickmail of Singlemail binnen Clang.
 • Onderwerp: Het onderwerp van de e-mailing.
 • Verzonden op: De startdatum van de verzending in ISO-8601formaat: yyyy-mm-dd hh:mm:ss

Heb je specifieke wensen? De volgende zaken zijn op maat in te richten:

 • Interval en tijdstip
 • Extensie van het bestand
 • Scheidingsteken in csv.
 • Kolomtitels weglaten
 • Locatie waar bestanden worden geplaatst
 • Mappenstructuur
 • Additionele velden in de export

SFTP

De exports zijn op de Clang SFTP-server maximaal twee maanden beschikbaar en worden daarna automatisch verwijderd. Ook is het mogelijk om de bestanden op een eigen SFTP-server te plaatsen. Daarnaast kan e-Village een SFTP- server beschikbaar stellen. Hieraan zijn additionele kosten verbonden.

Voor gebruik in andere software

De data uit de exports is geschikt voor gebruik in andere systemen, zoals een datawarehouse of CRM-software. Voor menselijke interpretatie is deze ruwe data, gezien de hoeveelheid en de weergave, minder geschikt.


mg-8143-1.jpg

Meer weten over Clang?

Neem contact op met Steffen Kemme (Support Engineer) via:

Terug