Partnercase: Mindwize voor de Trombosestichting Nederland

+50% Open Rate stijging door gebruik van Engagement Scoring

Uitdaging

De nieuwsbrief van de Trombosestichting Nederland werd altijd naar de gehele database verstuurd, zonder hier een segmentatie in aan te brengen. Mindwize merkte op dat zowel de open rate als de click through rate geleidelijk steeds meer daalden en dat het aantal bounces flink steeg.

Oplossing

Met de feature Engagement Scoring in Clang selecteert Mindwize nu voor elke nieuwsbrief de actieve klanten voor Trombosestichting. Door het selecteren van de groep actieve klanten wil Mindwize het aantal bounces verlagen en de open rate en click through rate verhogen. Mindwize heeft bepaald dat iedereen die in de afgelopen 6 maanden minimaal één nieuwsbrief heeft geopend behoort tot de groep actieve klanten bij de Trombosestichting. Dit is ongeveer 64% van de database van Trombosestichting. Deze selectie van actieve klanten doet Mindwize in het profiel voor de nieuwsbrief en is met één object in Clang gemakkelijk te regelen.

Resultaat

Door de inzet van Engagement Scoring steeg de open rate van de nieuwsbrief van Trombose Stichting van gemiddeld 40% (CTO 25% en CTR 9%) naar gemiddeld 60% (CTO 29% en CTR 19%). Dit betekent een open rate stijging van 50% door het selecteren en focussen op de actieve contacten. Hiermee is de database van de Trombosestichting Nederland gezonder gemaakt en wordt de nieuwsbrief nu alleen verstuurd naar mensen die dit ook echt willen ontvangen. De vervolgstap voor Trombosestichting is om de inactieve groep weer actief te krijgen. Om dit te realiseren gaan zij de groep met actievere content benaderen en proberen zij hen via andere kanalen te bereiken.

Nieuwsgierig wat Engagement Scoring in Clang voor jouw e-mail marketing automation kan betekenen? Neem dan contact met ons op! We praten je graag vrijblijvend bij over de kansen en mogelijkheden voor jouw bedrijf of organisatie.

Meer informatie

Bekend van: